Pamätná izba kardinála Jána Chryzostoma Korca

Pamätná izba kardinála Jána Chryzostoma Korca na Nitrianskom hrade

V pamätnej izbe, ktorá je venovaná emeritnému nitrianskemu biskupovi a kardinálovi J. Ch. Korcovi, máte možnosť zhliadnuť prierez života tejto významnej osobnosti XX. storočia. Izba sa nachádza na prízemí biskupského paláca.

Viac o živote kardinála sa dočítate tu:

http://www.biskupstvo-nitra.sk/biskupsky-urad/jan-chryzostom-korec/

Návšteva pamätnej izby je možná so sprievodcami Nitrianskeho hradu. Izbu sprístupníme na  požiadanie, v rámci vopred objednaných skupín.

Vašu návštevu je nutné rezervovať min. 2 dni vopred na telefónnom čísle 0910 842 991

dieceznemuzeum@gmail.com