Kazematy

Kazematy

Archeologická expozícia Kazematy sa nachádza v múre opevnenia, ide o chodbu a menšiu miestnosť, ktorá pôvodne zabezpečovala ochranu vstupnej brány a mosta. V expozícii je možné vidieť pozostatky pravekého a včasnostredovekého života na hradnom kopci, časti renesančného a barokového opevnenia.  Vzácnosťou je chodba, ktorú v roku 1664 vyhĺbili cisárske vojská pri obliehaní hradu.