Katedrála sv. Emeráma

Katedrálny chrám –  Bazilika sv. Emeráma

Starobylý chrám je dominantou hradu, počas stáročí prešiel mnohými prestavbami, každá z nich zanechala na ňom viditeľnú stopu. Najdominantnejšie sa pod vzhľad baziliky podpísala radikálna ranobaroková prestavba chrámu za biskupa Jána Telegdiho v 17. storočí, počas nej vznikol výškovo odstupňovaný  katedrálny komplex. Ladislav Adam Erdödy, biskup a uhorský kancelár, zavŕšil toto dielo bravúrnou umeleckou výzdobou, ktorá radí dnes katedrálu k najkrajším príkladom barokovej výzdoby na Slovensku. Patrónmi katedrály sú svätí Emerám, Andrej-Svorad a Beňadik. V katedrále sa v roku 2014 zavŕšili reštaurátorské práce, ktoré boli začaté v roku 2005, rozsiahly obnovovací proces odhalil niekoľko vzácnych objavov. Posledným z nich bol objav neskorogotickej fresky Smrti a Korunovania Panny Márie v dolnej lodi katedrály, ktorý bol zreštaurovaný a ostal tak odkrytý pred zrakmi návštevníkov.

 

Gotická freska – Smrť a Korunovanie Panny Márie,
objavená v roku 2012

Ide o vzácny objav, ktorý bol pred zrakmi ľudí ukrytý niekoľko storočí. Jej vznik kladieme na prelom 14. a 15.storočia. Freska bola pravdepodobne súčasťou mariánskeho oltára a zobrazuje Pannu Máriu, ktorá zomiera, okolo nej stoja učeníci, medzi nimi možno rozpoznať Petra, ktorý má pápežské insígnie. Ďalšia časť fresky vyobrazuje Korunovanie Panny Márie, v hornej časti sa nachádza Veronikina šatka s otlačenou tvárou Krista, držia ju anjeli.

freska

 

Reliéf Ukladanie do hrobu, 1662

Reliéf je súčasťou Selepčéniho oltára z roku 1662, ktorý sa nachádza  v dolnom kostole.  Jeho autorom podľa signatúry je Hans Pernegger ml. (1603 – 1662), najvýznamnejší z členov rozvetvenej rodiny salzburských  kamenosochárov. V celku dominujú tri ústredné postavy v popredí. Jozef z Arimatie s Nikodémom z druhej strany dvíhajú telo Krista a kladú ho do otvoreného sarkofágu. Plačúca Panna Mária, Magdaléna a ďalšie smútiace postavy vypĺňajú plochu pozadia v hornej časti reliéfu. Zaujímavým detailom sú nástroje umučenia odložené na zemi, typickým motívom prameniacim v talianskej renesancii je podoba nádoby v tvare antickej pyxidy, v tomto prípade zdobená motívom hrajúcich sa detských postavičiek.

relief