Castellum, n.o

Castellum, n.o

Nezisková organizácia Castellum,n.o. bola založená v roku 2010. Všeobecno-prospešné služby, ktoré poskytuje je tvorba, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt. Ďalej záchrana a obnova Nitrianskeho hradu – Národnej kultúrnej pamiatky. Organizácia tak zastrešuje plnenie úloh spojených s prezentáciou Nitrianskeho hradu, zabezpečuje služby turistom, stará sa najmä o sprievodcovské služby na hrade, výber vstupného, organizáciu návštevnosti, prevádzkovanie toaliet v hradnom areáli. Castellum,n.o. ďalej v spolupráci s Nitrianskym biskupstvom pripravuje pravidelné kultúrne podujatia, medzi tradičné už patrí Trojkráľový koncert, koncert na Kvetnú nedeľu, ale aj ponuka letného premietania v Gotickej priekope a ďalších koncertov a podujatí. Príjmy, ktoré organizácia nadobúda z výberu vstupného a z dotácií, umožňujú zabezpečiť všetky úlohy, na ktoré bola organizácia zriadená, najmä však na záchranu a obnovu Nitrianskeho hradu.

castellum-logo-1

Riaditeľka neziskovej organizácie:
Mgr. Veronika Pleštinská

kontakt: dieceznemuzeum@gmail.com
Tel.: 0915031744